Aby zostać członkiem POLSKIEGO TOWARZYSTWA LIMFOLOGICZNEGO należy:

1. wypełnić deklarację członkowską  pobierz deklarację
2. przesłać wypełnioną deklarację na adres Towarzystwa:

ul. Św. Piotra 9, 41-500 Chorzów