Co podlega refundacji ?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia refundacji podlegają produkty zdefiniowane w dwóch grupach wyrobów medycznych wykonywanych na zamówienie:

  • O69 - rękaw uciskowy płaskodziany z krytym szwem, bez zawartości bawełny, z uciskiem nie mniejszym niż 20 mmHg.
  • O70 - nogawica uciskowa płaskodziana z krytym szwem, bez zawartości bawełny, z uciskiem nie mniejszym niż 30 mmHg.

Innymi słowy refundacji podlegają produkty szyte na miarę, w co najmniej 2 stopniu klasy kompresji lub większym. Warto tu zaznaczyć, że nie chodzi tylko o standardowo rozumiane pończochy czy pełne rękawy - każda z tych grup obejmuje kilka wariantów tych produktów np. podkolanówkę, rękaw z częścią na dłoń lub bez niej.

 

Jak uzyskać prawo do refundacji ?

Warunkiem skorzystania z dofinansowania przez NFZ jest posiadanie wniosku na produkt kompresyjny wystawionego przez odpowiedniego specjalistę. Warunkiem wypisania wniosku jest spełnienie kryterium przebytej rehabilitacji, podczas której leczono obrzęki limfatyczne pierwotne lub wtórne II, III i IV stopnia. 

Obecnie nie trzeba już potwierdzać prawa do świadczenia osobiście w oddziale NFZ, a jest to weryfikowane automatycznie przez system internetowy. W przypadku stwierdzonego obrzęku obu kończyn dolnych lub górnych lekarz może wystawić wniosek jednocześnie na dwa produkty (zaopatrzenie obu kończyn - prawej i lewej). 

 

Jak często mam prawo do refundacji ?

Refundacja NFZ przysługuje pacjentowi raz na rok, ale okres ten liczony jest od momentu realizacji wniosku (od czasu odebrania gotowego produktu), a nie od momentu wypisania go przez specjalistę.

 

Kto może wypisać wniosek o refundację do NFZ ?

Wystawić wniosek na odzież uciskową może lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie:

1) rehabilitacji, rehabilitacji ogólnej, rehabilitacji medycznej, rehabilitacji w chorobach narządu ruchu;

2) angiologii;

3) chirurgii naczyniowej

4) fizjoterapeuta lub specjalista w dziedzinie fizjoterapii;

5) lekarz spełniający wymagania do wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warunkach domowych.

 

Jaka jest kwota refundacji ?

NFZ pokrywa 70% kwoty produktu, a pozostałe 30% pokrywa pacjent. Ale oczywiście są pewne LIMITY.

  • w przypadku rękawa refundacja wynosi 70% z maksymalnej kwoty 400 zł, co w rzeczywistości daje nam 280 zł dofinansowania, 
  • w przypadku nogawicy maksymalna kwota to 800 zł z czego 70% wynosi 560 zł dofinansowania. 

 

Co jeśli cena produktu jest wyższa od limitu ?

Gdy cena danego produktu przekracza te kwoty, różnicę pokrywa pacjent. Innymi słowy NFZ bez względu na cenę produktu nie dopłaci więcej niż 280 zł na rękaw i 560 zł na nogawicę. 

 

Co w przypadku, gdy produkt jest tańszy niż limit ?

W przypadku, gdy zamówiony produkt jest tańszy niż kwota maksymalna NFZ refunduje 70% ceny tego produktu (a nie te 280 zł).

 

Co wpływa na cenę produktu ?

Końcowa cena poszczególnego wyrobu medycznego jest zależna od wielu czynników takich jak wariant produktu, materiał, zastosowana klasa kompresji, rodzaj zakończenia, zastosowane „dodatki” poprawiające komfort noszenia itp. Dlatego każdy wyrób medyczny jest dobierany i wyceniany indywidualnie dla każdego pacjenta.

 

W celu uzyskania dokładniejszych informacji zapraszamy do kontaktu z nami.