1 grudnia 2007 roku odbył się pierwszy Kongres Limfologiczny w Warszawie. Organizatorami kongresu było Polskie Towarzystwo Limfologiczne oraz Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN w Warszawie.
Miejsce spotkania: Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej Polskiej Akademii Nauk im. M. Mossakowskiego. Warszawa, ul. Pawińskiego 5

Tematy wykładów części pierwszej

„ Układ limfatyczny 2007 – struktura i funkcja, diagnostyka i leczenie schorzeń”
Prowadzący; prof. Waldemar Olszewski

„Limfoscyntygrafia w diagnostyce przyczyn obrzęków kończyn”
Prowadzący; prof. Waldemar Olszewski

“Fizyczne parametry skóry i tkanki podskórnej kończyny z obrzękiem a przepływ płynu tkankowego w czasie masażu”
Prowadzący; prof. Waldemar Olszewski

“Metody fizjoterapeutyczne w leczeniu obrzęków limfatycznych na podstawie własnych doświadczeń”
Prowadzący; prof. Andrzej Szuba

„Przerywana kompresja pneumatyczna w redukcji obrzęku limfatycznego”
Prowadzący; prof. Marek Woźniewski

„Obiektywne metody oceny obrzęku chłonnego i ich wykorzystanie do monitorowania kompleksowej fizjoterapii”
Prowadzący; dr Tomasz Grądalski

„Układ limfatyczny kończyn dolnych po urazach mechanicznych”
Prowadzący; dr Szczęsny Grzegorz

„ Miejsce fizjoterapii w leczeniu obrzęków limfatycznych”
Prowadzący; dr Janusz Doś

„Drenaż limfatyczny w terapii obrzęków chłonnych”
Prowadzący; mgr Sebastian Biały

„Kompresjoterapia bandażowania obrzęku limfatycznego w teorii i praktyce”
Prowadzący; dr Marcin Tusiński

„Wykorzystanie pola elektrostatycznego w leczeniu obrzęków limfatycznych”
Prowadzący; mgr Robert Trybulski

„ Leczenie fizykalne trudno gojących się ran ”
Prowadzący; dr Jakub Taradaj

Część druga ( dyskusyjna )

Tematy wiodące:

:: Innowacje w badaniach naukowych w dziedzinie limfologii.
:: Koncepcje w praktyce terapeutycznej.
:: Problematyka z zakresu diagnostyki obrzęków i terapii przeciw zastoinowej.
:: Leczenie inwazyjne obrzęków limfatycznych.
:: Farmakologia, znaczenie i zastosowanie w leczeniu obrzęków limfatycznych.
:: Tworzenie szkoły polskiej terapii przeciw zastoinowej. 


SERDECZNIE DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM ZA AKTYWNE UCZESTNICTWO W KONGRESIE.

Z poważaniem
Agata Kiszkis