Kurs Kompleksowej Terapii Przeciwobrzękowej / Drenaż limfatyczny

 

Witamy na stronie Polskiego Towarzystwa Limfologicznego. Zostało ono powołane do życia przez grupę osób, którym zależy na rozwoju oraz propagowaniu nauki limfologii z jednej strony i które widzą w rozwoju tej dyscypliny szansę dla wielu środowisk.

 

Oferta Towarzystwa skierowana jest między innymi do:

 • masażystów i fizjoterapeutów
 • osób niepełnosprawnych
 • osób starszych
 • osób chorych i potrzebujących pomocy

 

Towarzystwo postawiło sobie za cel między innymi szerzenie zdobyczy nauki, upowszechnianie i wdrażanie wiedzy oraz doświadczeń w dziedzinie fizjoterapii, a w szczególności w zakresie limfologii, terapii przeciwzastoinowej oraz nauk pokrewnych. Wśród najważniejszych celów Towarzystwa wymienić można ponadto:

 • rozwój kształcenia zawodowego
 • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i opieka społeczna
 • aktywizacja zawodowa oraz podnoszenie aktywności zawodowej masażystów i fizjoterapeutów
 • umożliwienie i ułatwienie osobom niepełnosprawnym (głównie niewidomym i niedowidzącym) podnoszenia kwalifikacji zawodowych

 

Działalność Towarzystwa opiera się przede wszystkim na:

 • prowadzeniu rehabilitacji, świadczeniu usług medycznych w zakresie fizjoterapii, masażu, gimnastyki i terapii przeciwzastoinowej
 • opracowywaniu programów nauczania, organizowaniu i prowadzeniu kształcenia zawodowego, również w formie warsztatów, szkoleń i kursów w zakresie szeroko pojętej fizjoterapii
 • prowadzeniu poradnictwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy
 • prowadzeniu działalności naukowej, dokumentacyjnej i wydawniczej
 • organizowaniu i prowadzeniu opieki nad osobami starszymi, w tym w zakresie schorzeń i chorób wymagających zastosowania leczenia i terapii z wykorzystaniem osiągnięć fizjoterapii

 

POLSKIE TOWARZYSTWO LIMFOLOGICZNE to pierwsza w Polsce organizacja zrzeszająca specjalistów w dziedzinie terapii przeciwzastoinowej

 

NASI PARTNERZY