ZAPRASZAMY NA KURS Z ZAKRESU
KOMPLEKSOWEJ TERAPII PRZECIWOBRZEKOWEJ

DRENAŻ LIMFATYCZNY (KTP)

Pobierz formularz uczestnictwa

Kurs akredytowany jest przez Śląskiego Kuratora Oświaty

Kurs odbywa się w siedzibie Polskiego Towarzystwa Limfologicznego oraz w Poradni Limfatycznej LIMF-MED w Chorzowie,
ul. Św. Piotra 9. 

Część kliniczna poświęcona jest analizie przypadków oraz pracy z pacjentami z obrzękiem limfatycznym, tłuszczowym, żylnym oraz mieszanym.

I. USTALENIA OGÓLNE
Kurs kończy się egzaminem teoretyczno – praktycznym, uzyskaniem certyfikatu 
w zakresie kompleksowej terapii przeciwobrzękowej oraz wpisem na listę certyfikowanych terapeutów metody KTP.


II. ADRESACI KURSU 
Uczestnikami kursu mogą być osoby posiadające tytuł zawodowy lekarza, fizjoterapeuty, masażysty, pielęgniarki. Wymagane potwierdzenia kwalifikacji medycznych nr prawa wykonywania zawodu lub kserokopia dyplomu.


III. CZAS TRWANIA KURSU
Czas trwania kursu to 180 godzin.


zajęcia teoretyczne – 33 h
zajęcia praktyczne oraz praca z pacjentem – 147 h


IV. TERMINY 

Pierwszy zjazd - 13-15 wrzesień 2024

Drugi zjazd - 27-29 wrzesień 2024

Trzeci zjazd - 11-13 październik 2024

Czwarty zjazd - 25-27 październik 2024

Piąty zjazd - 15-17 listopad 2024

Szósty zjazd - 28 listopad-01 grudzień 2024

Zajęcia odbywają się codziennie od godz. 9:00 do 17:00


VI. MIEJSCE KURSU

Polskie Towarzystwo Limfologiczne. Poradnia Limfologiczna. Poradnia limfatyczna LIMF-MED

Chorzów 41-500
ul. Św. Piotra 9


V. KOSZT KURSU – 4000 zł (możliwość wpłat w trzech ratach)

cena obejmuje:
- udział w zajęciach teoretycznych i praktycznych (praca własna oraz z pacjentem)

- podstawowy zestaw do kompresjoterapii – bandaże, podkłady

- mini bar ( kawa, herbata, poczęstunek)

- materiały dydaktyczne


VI. OGÓLNY PROGRAM KURSU

a)Część I – Podstawy limfologii, anatomia, fizjologia i patofizjologia układu chłonnego. 
b)Część II – Podstawy manualnego drenażu limfatycznego.
c)Część III - Terapia pacjentów z obrzękiem limfatycznym kończyn górnych oraz dolnych 
d)Część IV - Terapia pacjentów z obrzękiem limfatycznym kończyn dolnych oraz górnych w różnych jednostkach chorobowych
e)Część V - Terapia pacjentów z obrzękiem żylnym kończyn dolnych.
f)Część VI - Terapia pacjentów z obrzękiem tłuszczowym oraz w różnych jednostkach chorobowych. Terapia pacjentów z obrzękiem w jednostkach chorobowych
Egzamin teoretyczno – praktyczny

VII. TREŚCI PROGRAMOWE KURSU

1.Zajęcia teoretyczne:
anatomia i fizjologia układu krwionośnego,
anatomia naczyń limatycznych i węzłów chłonnych,
prawo Sterlinga,
fizjologia układu limfatycznego,
patofizjologia układu limfatycznego,
reakcja organizmu na zastój chłonny,
stadia obrzęku limfatycznego,
pomiary obrzęku limfatycznego,
rozwój manualnego drenażu limfatycznego,
mechanizm działania manualnego drenażu limfatycznego,
diagnostyka obrzęku limfatycznego,
obrzęk limfatyczny i jego patofizjologia,
pierwotny obrzęk limfatyczny,
wtórny obrzęk limfatyczny,
złośliwe obrzęki limfatyczne,
ryzyko przerzutów przez drenaż limfatyczny,
profilaktyka obrzęku limfatycznego,
psychologiczne aspekty terapii pacjentów z obrzękiem limfatycznym w przebiegu choroby nowotworowej,
konsekwencje obrzęku limfatycznego i radioterapii,
wskazania i przeciwwskazania do drenażu limfatycznego,
wskazania i przeciwwskazania do kompresoterapii,
stacjonarna i ambulatoryjna terapia pacjentów z obrzękiem limfatycznym,
obrzęk żylny,
anatomia i patofizjologia układu żylnego,
wskazania do drenażu limfatycznego przy obrzękach żylnych i żylno-limfatycznych,
terapia kompresyjna przy obrzękach żylnych,
obrzęk tłuszczowy, patofizjologia, diagnostyka i terapia,
obrzęk limfatyczny w zaawansowanej chorobie nowotworowej.
obrzęk mieszany po amputacjach kończyn dolnych i górnych.

Zajęcia praktyczne:

a)podstawowe techniki manualnego drenażu limfatycznego,
b)manualny drenaż poszczególnych segmentów: szyja, twarz, kończyna górna, grzbiet, obręcz biodrowa, klatka piersiowa, kończyna dolna,
c)techniki specjalne manualnego drenażu limfatycznego,
d)terapia ruchowa w połączeniu z manualnym drenażem limfatycznym,
e)terapia kompresyjna,
f)przedstawienie i omówienie pacjentów z obrzękiem limfatycznym,
g)drenaż limfatyczny i terapia kompresyjna u pacjentów z wtórnym obrzękiem limfatycznym kończyn górnych,
h)drenaż limfatyczny i terapia kompresyjna u pacjentów z pierwotnym obrzękiem limfatycznym kończyn dolnych,
i)drenaż limfatyczny i terapia kompresyjna u pacjentów z obrzękiem żylnym, 
j)drenaż limfatyczny i terapia kompresyjna u pacjentów z obrzękiem tłuszczowym,
k)drenaż limfatyczny, terapia ruchowa oraz terapia oddechowa,
l)postępowanie terapeutyczne przy owrzodzeniach podudzi,
m)postępowanie terapeutyczne przy obrzęku limfatycznym w zaawansowanej chorobie nowotworowej. 
n)postępowanie terapeutyczne przy obrzękach mieszanych po amputacjach kończyn – opracowanie kikutów,VIII. PROWADZĄCY KURS


Dr hab. n. med. Konstanty Ślusarczyk prof. nadzw. SUM Specjalność - anatomia opisowa i topograficzna, limfologia.
Kierownik Katedry i Zakładu Anatomii Opisowej i Topograficznej w Zabrzu-Rokitnicy. Promotor licznych przewodów doktorskich. Honorowy prezes Polskiego Towarzystwa Limfologicznego. Liczne prace naukowe związane z anatomią i patofizjologią układu Limfatycznego.

Dr hab. n. med Roman Kurzbauer prof. nadzw. PMWSZ. Specjalność chirurg, anestezjolog oraz limfolog. Promotor licznych przewodów doktorskich. Członek Polskiego Towarzystwa Chirurgicznego oraz Polskiego Towarzystwa Limfologicznego. Wieloletnie doświadczenie w pracy z pacjentem. Ponad 15 tyś. Przeprowadzonych operacji.

Dr n. med. Wojciech Mikusek specjalista chirurgii ogólnej oraz angiologii, jest starszym asystentem Kliniki Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Szpitalu Specjalistycznym nr 1 w Bytomiu. Członek Polskiego Towarzystwa Flebologicznego. 

Mgr Grażyna Krysiak absolwent AWF Katowice, nauczyciel teorii i pracowni masażu w SOSW Chorzów, absolwentka niemieckiej Szkoły Fizjoterapii Mainz. Certyfikowany terapeuta KTP Polskiego Towarzystwa Limnologicznego. Piętnastoletnie doświadczenie w pracy z pacjentami po leczeniu onkologicznym.

Mgr Sebastian Biały pierwszy nauczyciel akademicki nauczający w regionie manualnego drenażu limfatycznego studentów AWF w Katowicach", wykładowca na kursach specjalizacyjnych z rehabilitacji onkologicznej dla lekarzy. Aktywny zawodowo fizjoterapeuta z przeszło 20 letnim stażem

Dr n med. Daria Chmielewska adiunkt Zakładu Fizykoterapii i Odnowy Biologicznej Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach oraz Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej. Dyplomowany terapeuta Kompleksowej Terapii Przeciwobrzękowej. 

Dr n. med. Przemysław Król specjalizacja II stopnia 2004r. praca w Poradni Chorób Piersi w Chorzowie od 2000r. Staż w IO Gliwice w zakresie diagnostyki i leczenia raka piersi 1999r. Kursy USG podstawowy: 1995r, USG piersi 2009 podstawowy oraz zaawansowany. Wieloletnia praca z pacjentem onkologicznym.

IX. ZASADY UCZESTNICTWA

Zgłoszenie odbywa się przy pomocy wypełnionej i przesłanej karty zgłoszenia.
Otrzymanie potwierdzenia wpisu na listę kursantów przez biuro PTL jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na kurs. Następnie uczestnik jest zobowiązany dokonać wpłaty na numer konta: ING Bank Śląski 36 1050 1243 1000 0023 1842 9970. Niedotrzymanie terminów wpłat skreśla z listy kursantów. 


Pierwsza wpłata 

Zgłoszenia można przesłać e-mail: lista zamknięta na edycję wiosenną.

- termin do 01.09.2024
- koszt - 1000 zł

Druga wpłata

- termin do 01.10.2024
- koszt - 1000 zł

Trzecia wpłata do 01.11.2024

- koszt - 2000 zł

W przypadku rezygnacji uczestnika jest możliwość zwrotów wpłaconych środków do 10.09.2024. W razie rezygnacji w terminie późniejszym zwrotów nie ma, natomiast jest możliwość przeniesienia terminu na kolejny kurs w następnych edycjach 2025 lub 2026 

Numer kontaktowy: 603 639 606 lub 505 195 535

Opiekunowie kursu:
Agata Kiszkis, Hanna Widurska

 

Pobierz formularz uczestnictwa