W ostatnich latach nastąpił znaczny rozwój nowoczesnych metod badania układu chłonnego. Limfologia jako nauka ulegała ciągłym przemianom.
W chwili obecnej rolę układu chłonnego w funkcjonowaniu ludzkiego organizmu zaczynają doceniać klinicyści, ponieważ dostrzegają, jak wiele schorzeń
i stanów patologicznych zależy od sprawności tego układu. Limfologia również nierozerwalnie łączy się z fizjoterapią ( leczeniem zachowawczym). Przykładem może tu być działalność Polskiego Towarzystwa Limfologicznego.
Wcześniej Limfologia była spostrzegana jako nauka czysto teoretyczna, która może zajmować wyłącznie anatomów i fizjologów. 

W 2000r na szkoleniu dla Śląskiej Sekcji niewidomych i niedowidzących masażystów i fizjoterapeutów, dotyczącym różnych metod masażu we współczesnej Europie, kolega nasz Helmut Hirschman, zasiał ziarno ciekawości i zainteresowania manualnym drenażem limfatycznym.

Helmut, żyjący i pracujący w Niemczech, opowiedział i zarekomendował całą kompleksową, fizykalną terapię leczenia obrzęków, która rozwinęła się na początku lat siedemdziesiątych w Niemczech, a następnie dalszy jej rozwój ewaluował na Europę Zachodnią i na Stany Zjednoczone. 

Problematyką leczenia obrzęków, a następnie nauczeniem tej metody zainteresował się Norbert Galla, ówczesny prezes PZN Okręgu Śląskiego. Wykorzystując możliwości uczestnictwa w różnych formach szkoleń zagranicznych w latach 2001/2002 dwie grupy niewidomych i niedowidzących masażystów pojechały
do Niemiec. Były to wyjazdy w ramach programu Leonardo da Vinci z inicjatywy prezesa Norberta Galli.  Szkolenia te były wymianą doświadczeń i możliwością zapoznania się i porównania metod stosowanych w rehabilitacji w Niemczech na poziomie fizykoterapii, kinezyterapii, terapii manualnej i kompleksowej terapii leczenia obrzęków. W tej ostatniej, niestety mieliśmy wielkie braki, a właściwie, to co zobaczyliśmy w Niemczech, było zupełnie czymś innym, czego nas nauczano
w Polsce. Chcąc wypełnić niszę, która była w polskim systemie fizykalnego leczenia obrzęków prezes Galla,   dyrektor szkoły masażu i fizykoterapii dla młodzieży niewidomej i słabowidzącej  wydelegował w 2005 i 2006r. Grażynę Krysiak oraz Agatę Kiszkis na kurs do szkoły fizjoterapii w Mainz w Niemczech.
Był to kurs z Kompleksowej Terapii Przeciwobrzękowej, który obejmował zajęcia z anatomii, fizjologii, manualnego drenażu limfatycznego, kompresjoterapii bandażowej oraz odbycie praktyki w klinice limfatycznej. Kurs miał miejsce w Centrum Fizjoterapii Elisabeth Dike Schule. Trwał miesiąc w dwóch dwutygodniowych zjazdach. Kończył się egzaminem i uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu w zakresie wykonywania terapii jak i edukacji KTP.

Zarówno pobyt wcześniejszy środowiska niewidomych masażystów w Niemczech, jak i uzyskanie certyfikatów instruktorskich, uprawniających do nauczania terapii, dała w perspektywie podwaliny do wcielenia w życie idei zrzeszenia ludzi, grupy osób, którym zależy na rozwoju oraz propagowaniu limfologii, (nauki o układzie chłonnym) oraz które widzą w rozwoju tej dyscypliny szansę dla wielu środowisk medycznych, zarówno widzących, jak i niewidzących. I tak od pomysłów i mrzonek do realnego utworzenia Polskiego Towarzystwa Limfatycznego.

POLSKIE TOWARZYSTWO LIMFOLOGICZNE to pierwsza w Polsce organizacja zrzeszająca specjalistów w dziedzinie terapii przeciwzastoinowej. Została zarejestrowana 28 lutego w 2007r. 

Polskie Towarzystwo Limfologiczne po zarejestrowaniu swojej działalności już pierwszego grudnia danego roku było współorganizatorem kongresu limfologicznego wraz z Instytutem Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN. Do udziału w kongresie udało się zaprosić najbardziej znanych i uznawanych przedstawicieli polskiej limfologii: prof. Konstanty Ślusarczyk, prof. Waldemar Olszewski, prof. Andrzej Szuba, prof. Marek Woźniewski.

2008r. z inicjatywy zarządu PTL została utworzona Poradnia Limfologiczna LIMF-MED. w Chorzowie w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.
W tym samym roku do nadal PTL było pomysłodawcą i realizatorem programu Profilaktyki Przeciwobrzękowej u pacjentów onkologicznych po leczeniu chirurgicznym dla mieszkańców Chorzowa. Nawiązała się również ścisła współpraca z dr n. med. Wojciechem Mikuskiem, chirurgiem, angiologiem, który sprawuje do nadal nadzór nad procedurami leczniczymi w Poradni LIMF-MED. Zagadnienia związane z niewydolnością limfatyczną to jego druga (obok flebologii) pasja.  Odbył praktykę w Klinice Limfatycznej w Bad Berleburg   w Niemczech.

W 2008r. PTL zorganizował pierwszą edycję kursu z Kompleksowej Terapii Przeciwzastoinowej, spełniającą standardy europejskie (180 godz.)
Głównymi prowadzącymi do nadal są mgr Sebastian Biały oraz mgr Grażyna Krysiak.

W 2009r. 1 września została otwarta Policealna Szkoła fizjoterapii. PTL jako organ prowadzący kształci w zawodzie masażysta. Szkoła ma uprawnienia szkoły publicznej. Kształcenie odbywa się zgodnie z wytycznymi MEN.

Rok 2009 obfituje w liczne przedsięwzięcia towarzystwa: tłumaczenie i wydanie dwu tomowego Podręcznika Limfologicznego autorstwa Günther Bringezu, Otto Schreiner. Tłumaczenie oraz edytorstwo: prof. Konstanty Ślusarczyk, mgr Sebastian Biały, mgr Agata Kiszkis. 

W 2009 zorganizowanie II kongresu  limfologicznego przy współudziale Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, oddział śląski oraz Przedsiębiorstwa Uzdrowiskowego Ustroń SA

2010r. realizacja szkoleń, seminariów, konferencji dla lekarzy, fizjoterapeutów, masażystów.

W roku 2011 nastąpiła zmiana siedziby PTL  na ulicę Św. Piotra 9, gdzie znajduje się Poradnia limfologiczna LIMF-MED oraz miejsce prowadzenia kursów KTP, szkoleń, wykładów.

2013r. PTL jako podmiot prowadzący otwiera drugi kierunek kształcący w zawodzie ortoptysta, który do tej pory cieszy się ogromną popularnością.

Od momentu utworzenia Towarzystwa i rozpoczęcia działalności edukacyjnej poprzez prowadzenie kursów, ubiegaliśmy się o akredytację przez Vdek Berlin i wreszcie 2016r. przyniósł, tak długo oczekiwaną akredytację.
Jednym z elementów Kompleksowej Terapii Przeciwobrzękowej jest terapia uciskowa przez stosowanie kompresji bandażowej oraz noszenie odzieży kompresyjnej. Mając przychodnię, miejsce do prowadzenia kursów do szczęścia brakowało w siedzibie PTL, sklepu medycznego.
W 2019r. miała miejsce organizacja i otwarcie sklepu medycznego LIMF-MED. z produktami do kompresjoterapii w szerokim tego słowa znaczeniu. Sklep posiada bardzo bogatą ofertę zarówno w mnogości rodzajów odzieży kompresyjnej, jak i w urządzeniach do kompresji pneumatycznej przerywanej.

2020r. zaowocował nawiązaniem współpracy z firmą Bardomed,  zajmującą się m.in. produkcją aparatów pneumatycznych Care pump  do których PTL  opracował merytorycznie kilkanaście  algorytmów do zastosowania w różnych rodzajach obrzęków kończyn dolnych oraz górnych.

W 2022r. ukazały się pierwsze kompresory pneumatyczne na rynku z certyfikatem Polskiego Towarzystwa Limfologicznego.

Nadal staramy się rozwijać i wprowadzać innowacje na rynku medycznym. Ciąg dalszy nastąpi :)