Konferencja

  • 2023.02.13

Konferencja obrzęki limfatyczne. Szczegóły w treści poniżej.

 

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy !


Sekcja Limfologiczna PTF organizuje kolejną, IV Konferecję Limfologiczną: „Limfologia i Obrzęki Limfatyczne 2023”. Konferencja odbędzie się w trybie stacjonarnym we Wrocławiu 24-25 marca 2023.

Tematyka konferencji obejmie aktualne informacje na temat etiopatogenezy, diagnostyki i leczenia obrzęków limfatycznych i tłuszczowych. Zaproszeni wybitni eksperci krajowi i zagraniczni podzielą się najnowszymi informacjami dotyczącymi diagnostyki i leczenia obrzęków limfatycznych u dorosłych i dzieci oraz obrzęków tłuszczowych. Będziemy mieli okazję poznać najnowsze odkrycia w genetyce obrzęków limfatycznych i ich wpływ na wybór terapii, a także zapoznać się z nowymi możliwościami terapii obrzęków.

Wśród zaproszonych wykładowców zagranicznych będą między innym: Francesco Boccardo, Pinar Borman, Hakan Brorson, Evangelos Dimakakos, Joseph Harfousche,  Sandro Michelini, Christine Moffat, Arun Rekha, Wiliam Reppici, Stanley Rockson, , Franz Joseph Schingale.


Konferencja jest kierowana do lekarzy różnych specjalizacji, którzy są zainteresowani tematyką limfologii oraz do fizjoterapeutów, rehabilitantów a także personelu pielęgniarskiego.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Więcej szczegółów oraz rejestracja na stronie wydarzenia: https://limfa2023.pl/

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Szuba
Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego

 

Przejście na nową stronę rejestracji na konferencję

 

Powrót