Honorowy Prezes

Prof. Konstanty Ślusarczyk

Zarząd

mgr Norbert Galla - Prezes Zarządu
mgr Agata Kiszkis - I V-ce Prezes Zarządu
dr Wojciech Mikusek - II V-ce Prezes Zarządu
mgr Sebastian Biały - Skarbnik
mgr Hanna Widurska - Sekretarz

Rada Nadzorcza

Prof. dr hab. Waldemar Lech Olszewski - Przewodniczący
dr Alina Marzec - Zastępca Przewodniczącego