Honorowy Prezes

Prof. Konstanty Ślusarczyk

Zarząd

dr n. med. Wojciech Mikusek - Prezes Zarządu

mgr Agata Kiszkis -  V-ce Prezes Zarządu

mgr Sebastian Biały - Skarbnik

mgr Hanna Widurska - Sekretarz Zarządu

mgr Łukasz Fojcik - Członek Zarządu

Rada Nadzorcza

Prof. dr hab. Roman Kurzbauer - Przewodniczący
dr n. med. Alina Marzec - Zastępca Przewodniczącego